Rólunk

     

Egyesületünk célja: 

Képzések, csereprogramok és önkéntes programok (EVS) szervezése, amelyekkel elősegítjük kulturális kompetenciáik, ismereteik fejlesztését globális és társadalmi témákban.

Hazai oktatási intézmények és civil szervezetek között alakítunk ki nemzetközi kapcsolatokat innovációtranszfer és hazai fejlesztések céljából.

Képzési programunk célja, hogy olyan fiatalokat képezzünk, akik ifjúsági animációval, élménypedagógiával kívánnak foglalkozni a jövőben, nemzetközi és hazai projekteken keresztül.

Célunk, hogy egy egyenlő, igazságos világ kialakulását segítsük elő a tolerancia, együttműködés és kölcsönös tiszteletre ösztönzés révén.

Pedagógiai céljaink: 
Legfontosabb elvünk, hogy FELELŐSSÉGRE és öntudatra neveljünk tevékenységünkkel. Felelősségre az alábbi területeken:

a.) önmagunkkal szemben (önismeret, önbizalom, életút, pályaút kialakítása, tanulás tanulása, élethosszig tartó tanulás megtervezése)
b.) épített környezetünkkel szemben (városi környezet, örökségvédelem)
c.) társadalmi környezetünkkel szemben (egyenlő, esélyegyenlő társadalomkép, diszkrimináció, előítélet ellenesség, békére nevelés, egyenlőtlenségek, szegénység, társadalmi problémák, demokrácia, globalizáció, tudatos fogyasztás)

Másik elvünk az AKTIVITÁSRA késztetés.
Tevékenységünkkel aktív polgárrá, tudatos egyénné igyekszünk nevelni a fiatalokat, akik a számukra fontos értékek mellett kiállnak. 

Szemlélet:
Szemléletünkben az alábbi alapelvekre támaszkodunk:
- nincs egyetlen igazság, mindenkinek igaza lehet
- információt terjesztünk, és szabad kritikai gondolkodásra ösztönzünk
- globális nézőpont: azaz nem Európából kell megközelíteni a különböző kultúrákat, hanem a saját kultúrájukból, valamint globális szinten.

Módszerek:
- nem formális és informális tanulás
- interaktív foglalkozások
- élménypedagógiai módszerek
- innovatív megközelítések, eszközök
- interkulturális tanulás

Tevékenységeink:
- kommunikáció és PR (tréning, kommunikációs képzés és tanácsadás civil szervezetek számára)
- információterjesztés
- képzés (nemzetközi és hazai képzések)
- tanácsadás (pályázatírás, projektmenedzsment, civil szervezeti menedzsment)
- ösztöndíjprogramok, önkéntes programok, csereprogramok fiataloknak
- nemzetközi projektek intézményeknek


Fontosabb adataink:
E-mail: kikoto.org@gmail.com
Telefon: +36 (30) 221-79-23
Cím: H-1039 Budapest, Attila u. 43.
Elnök: Láng István
Bank: Pátria Takarékszövetkezet
Bankszámla száma: 65100149-11356257
Adószám: 18074882-1-41
KSH azonosító: 44098
Társ. szerv. szám: 6461
EVS PIC szám: 941997556

Honlap készítés